Education as a returnable investment for both individuals and the whole society

Authors

  • doc. PhDr. Mgr. Ladislav Zapletal, CSc., MBA Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
  • prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
  • JUDr. Ing. Olga Vojtěchovská, Ph.D. AMBIS University

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v15i1.26

Keywords:

Capital investment, education, job market, qualification, tuition fees

Abstract

The latest analyses done by the OECD based on many years of experience show very clearly that education plays an important role in economic growth. It has been proved that the last one year of education plus results in an annual production increase of 4–7 per cent per person. It means that raising the share of university educated people in a society is one of the essential conditions for its prosperity even at the cost of introducing tuition fees.

References

BANO, S. & J. TAYLOR (2015). Universities and the knowledge-based economy: Perceptions from a developing country. Higher Education Research & Development 34.2 (2015): 242-255. ISSN 0022-2437.

BECK, U. (1996). Weltrisikogesellschaft, Weltöffentlichkeit und globale Subpolitik. Kölner Zeitschrift f. Soziologie und Sozialpsychologie, pp. 119–147. ISSN 1861-891X.

CHAMOUTOVÁ, D. Nezaměstnanost absolventů. Praha: NUOV, 2009.

ČERYCH, L. (ed). (1999). Priority pro českou vzdělávací politiku: mimořádné zasedání Výboru pro vzdělávání OECD v Praze 26. 24. 4. 1999. Ústav pro informace ve vzdělávání.

KALOUS, J. & A.VESELÝ. (2006). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1259-3.

OECD Skills Outlook 2021 (2021). Learning for Life [online]. [cit. 2022-02-08]. Available at: https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm

MŠMT (2022). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ [online]. [cit. 2022-02-08]. Available at: https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf

NOVÁČEK, P. (1999). Křižovatky budoucnosti. Směrování k udržitelnému rozvoji a globálbnímu řízení [online]. [cit. 2022-02-08]. Available at: https://www.pavelnovacek.eu/media/files/Krizovatky_budoucnosti_1.pdf

PELIKÁN, J. (2012). Státní vzdělávací politika jako významný problém českého školství. Pedagogická orientace 22.4 (2012): 565-580. ISSN 1211-4669.

VZDĚLÁVÁNÍ (2021) [online]. [cit. 2022-02-08]. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/vychazi-statisticka-rocenka-2021

Vzdělání a Evropa, České. “Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie.’ (1999). [cit. 2022-02-08]. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/language-en

Downloads

Published

2022-08-01

How to Cite

Zapletal, L., Juříček, L., & Vojtěchovská, O. (2022). Education as a returnable investment for both individuals and the whole society. Socio-Economic and Humanities Studies, 15(1), 69–94. https://doi.org/10.61357/sehs.v15i1.26