Hospital facilities vs. drinking water; is there an effective emergency system to provide water supply during a long-term outage?

Authors

  • Ing. Iveta Klementová České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně, katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v15i1.27

Keywords:

water supply outage, crisis preparedness in healthcare sector, hospitals

Abstract

The present paper deals with the long-term outage of drinking water in a hospital. By means of an analysis of the current situation, it examines the current readiness of hospitals and their premises for long-term outage of drinking water supply, the legislation support of the area addressed or possible assistance from some ministries or basic components of the integrated rescue system. The publication also outlines the possible content of an emergency water supply plan as one of the measures to mitigate the impact of this emergency, which may escalate into a crisis situation.

References

KLEMENTOVÁ, I. (2021). Připravenost zdravotnických zařízení Středočeského kraje na dlouhodobé přerušení dodávky pitné vody. Právo a bezpečnost. 2021(3), 7–15. ISSN 2336-5323.

KLEMENTOVÁ, I. a F. KOŽÍŠEK (2022). Rizika plynoucí z dlouhodobého přerušení dodávky pitné vody v nemocnicích. Hygiena [online]. 1, 28–34. [cit. 2022-05-02] Dostupné z: https://doi.org/10.21101/hygiena.a1806.

LESTARI, Fatma, Debby PARAMITASARI a Abdul KADIR (2022). The Application of Hospital Safety Index for Analyzing Primary Healthcare Center (PHC) Disaster and Emergency Preparedness. Sustainability. 2022; 14(3):1488. https://doi.org/10.3390/su14031488.

MZE, 2016. Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, ORP, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů. 2016. B.m.: Ministerstvo zemědělství.

PAULUS, František, Antonín KROMER, Jan PETR a Jaroslav ČERNÝ, 2015. Analýza hrozeb pro Českou republiku, závěrečná zpráva. 2015. B.m.: MV-GŘ HZS.

SHANNON, Spence a Alan ROBERSON, 2010. Emergency Water Supply Planning. American Water Works Association. Journal. 2010.

ÚNMZ, 2017a. ČSN EN 15975-1 Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management. 2017. B.m.: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ÚNMZ, 2017b. ČSN EN 15975-2 Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management – část 2: Management rizik. 2017. B.m.: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

URBÁNEK, P. (2012). Krizová připravenost nemocnice. Medicína Katastrof 2012 zkušenosti, příprava, praxe [online]. [cit. 2022 04 17] Dostupné z: http://www.zsa.cz/katastrofy2012/urbanek.pdf.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů.

Published

2022-08-01

How to Cite

Klementová, I. (2022). Hospital facilities vs. drinking water; is there an effective emergency system to provide water supply during a long-term outage?. Socio-Economic and Humanities Studies, 15(1), 95–107. https://doi.org/10.61357/sehs.v15i1.27