Remuneration of municipal representatives

Authors

  • Ing. Lukáš Hulínský Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí Fakulty financí a účetnictví

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v14i2.29

Keywords:

municipality, politician, remuneration, salary, legislation, representative

Abstract

Remuneration of politicians is still quite a neglected topic, despite it being an important motivator for entering politics or running for re-election. In the Czech academic community, very little attention is paid to the salaries of elected representatives. This paper deals with the local level of small to middle-sized municipalities, describes the current situation and highlights possible shortcomings of the current system settings. The remuneration system, although given by the legislation and being quite rigid, allows for large differences across municipalities of similar size.

References

BESLEY, Timothy a Joseph SCHUMPETER (2004). Lecture: Paying Politicians: Theory and Evidence. Journal of the European Economic Association, 2(2/3), 193-215. https://doi.org/10.1162/154247604323067925

FERRAZ, Claudio a Frederico FINAN (2009), Motivating Politicians: The Impacts of Monetary Incentives on Quality and Performance, National Bureau Of Economic Research, working paper 14906

GAFLIARDUCCI, Stefano A NANNICINI (2010). Tommaso, Do Better Paid Politicians Perform Better? Disentangling Incentives from SelectionCEIS. Working Paper 162, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1567436

GULZAR, Saad a Muhammad Yasir KHAN (218). Motivating Political Candidacy and Performance: Experimental Evidence from Pakistan. Stanford King Center on Global Development Working paper.

HOFFMAN, Mitchell a Elizabeth LYONS (2013). Do Higher Salaries Lead to Higher Performance? Evidence from State. Politicians Rotman School of Management Working Paper No. 2345085, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2345085

LINDE, Daan van der (2014). Do Wages Affect Politicians' Performance? A regression discontinuity approach for Dutch municipalities, Working Papers 14-15, Utrecht School of Economics.

MESSNER, Matthias a Mattias K. POLBORN (2003), Paying Politicians, IGIER Working Paper No. 246, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.468480

PALGUTA, Ján a Filip PERTOLD (2018). Dopady vyšších platů politiků na volby do zastupitelstev obcí. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR. ISBN 978-80-7344-468-6.

POUTVAARA Panu a Tuomas TAKALO (2003). Candidate Quality, International Tax and Public Finance, Springer; International Institute of Public Finance, vol. 14(1), s. 7-27.

ŠARADÍN, Pavel (2019). Politika na půl úvazku aneb Neuvolnění starostové: Jak fungují jejich obce? Sociologický časopis, 2019, Vol. 55, No. 4: 503–522, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha. https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.4.475

Využitá legislativa

Zákon č. 262/1994 Sb. - o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Zákon č. 20/1997 Sb. - novela nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Zákon č. 23/1999 Sb. - novela nař. vl. o odměnách členům zastupitelstev v obcích

Zákon č. 128/2000 Sb. - o obcích

Zákon č. 358/2000 Sb. - o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 173/2001 Sb. - změna nař. vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 122/2002 Sb. - změna nař. vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 37/2003 Sb. - o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 337/2004 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 697/2004 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 50/2006 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 614/2006 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 79/2008 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 20/2009 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 375/2010 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 459/2013 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 52/2015 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 352/2015 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 414/2016 Sb. - změna nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zákon č. 318/2017 Sb. - o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Zákon č. 202/2018 Sb. - změna nařízení o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Zákon č. 338/2019 Sb. - změna nařízení o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Published

2021-12-26

How to Cite

Hulínský, L. (2021). Remuneration of municipal representatives. Socio-Economic and Humanities Studies, 14(2), 5–19. https://doi.org/10.61357/sehs.v14i2.29