Sharing economy phenomenon in tourism sector on the example of Uber and Airbnb platforms

Authors

  • Patrycja Żegleń, Ph.D. Institute of Economics and Finance Collegium of Social Sciences, University of Rzeszów, Ćwiklińskiej Str. 2, 35-601 Rzeszów, Poland https://orcid.org/0000-0002-6815-6488
  • Anna Nizioł, Ph.D. Institute of Physical Education, Collegium of Medical Sciences, University of Rzeszów, Rejtana Str. 16 C, 35-959 Rzeszów, Poland

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v13i1.39

Keywords:

sharing economy, tourism, transport, internet platforms

Abstract

The research subject was the phenomenon of the use of the Uber and Airbnb internet platforms operating as part of the sharing economy. The research objective was to determine the platform user profile and the factors which influence the use of mobile applications related to sharing of goods and services. The conducted research shows that a significant number of respondents are relatively young people who use a smartphone and mobile banking on a daily basis, which is necessary to operate the sharing economy applications. Most respondents live in large towns, where services offered by platforms such as Uber and Airbnb are available. Over a half of respondents have used services provided by those applications. The conducted research led to the conclusion that the participation of platforms operating as sharing economy has increased in the daily lives of individuals; according to the respondents, their general availability and the price level have the biggest effect. The applications are particularly attractive to the young generation who actively use the advancements of technology.

References

CICHARSKA, M., P. STYCZEŃ and K. SZARO (2018), Sharing economy, modele biznesowe, Warszawa: Texter. ISBN: 978-83-7790-562-3.

GOUDIN, P., (2016), The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy. Economic, Social, and Legal Challenges and Opportunities, European Parliamentary Research Service. European Added Value Unit. ISBN: 978-92-823-8586-9, DOI: 10.2861/26238.

SCHNEIDER, H., (2017), Creative Destruction and the Sharing Economy, Uber as Disruptive Innovation, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN: 978-1-78643-342-8.

SKJELVIK, J. M., A. M. ERLANDSEN and O. HAAVARDSHOLM (2017), Environmental Impacts and Potential of the Sharing Economy, Copenhagen: Tema Nord. DOI: 10.6027/TN2017-554, ISBN: 978-92-893-5156-0 (print), ISBN: 978-92-893-5157-7 (electronic).

SPOZ, A., M. GOTOWSKA and J. SŁONIEC (2017), Ekonomiczno-społeczne oblicza gospodarki współdzielenia, Warszawa: Texter. ISBN: 978-83-7790-490-9.

KLEMT, T. (2016). Ekonomiczne przesłanki regulacji sharing economy, In: PONIATOWSKA-JAKSCH, M. and R. SOBIECKI, Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN: 978-83-8030-132-0.

PONIATOWSKA-JAKSCH, M. (2016). Modele biznesu w sharing economy. In: PONIATOWSKA-JAKSCH, M. and R. SOBIECKI. Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN: 978-83-8030-132-0.

SOBIECKI, G. (2016). Sharing economy – dylematy pojęciowe. In: PONIATOWSKA-JAKSCH, M. and R. SOBIECKI. Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN: 978-83-8030-132-0.

BURGIEL, A. (2014). „Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej (collaborative consumption)”, Marketing i Rynek, 11, p. 316-326. ISSN: 1231-7853.

CZAJKOWSKA, M. and A. MODLIŃSKI (2019). Znaczenie trendu dzielenia się dla współczesnej ekonomii i przywództwa organizacyjnego, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. CXI, pp. 225–242. ISSN:0081-6841.

JAMKA, B., (2018), Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna. Zarządzanie publiczne, 2(42), pp. 159–170. ISSN: 1896-0200.

JAREMEN, D. E. and E. NAWROCKA (2017). Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 473, pp. 286–296. ISSN: 1899-3192.

JAREMEN, D. E. and E. NAWROCKA (2017). Wizerunek Airbnb kreowany online. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 473, pp. 274–285. ISSN: 1899-3192.

JAREMEN, D. E., E. NAWROCKA and A. RAPACZ (2017), Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(37), pp. 75–83. ISSN: 1644-0501.

KOWALSKA, K., (2018), Konsument usług turystycznych w dobie sharing economy, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(10), pp. 7–20. ISSN:2300-5254.

KOŹLAK, A., (2017). Sharing economy jako nowy trend społeczno-gospodarczy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, 489, pp. 171–182. ISSN: 1899-3192.

KRAJEWSKA-SMARDZ, A., I. GRUSZKA and K. SZALONKA (2016). Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(33), pp. 31–42. ISSN: 1644-0501.

RUDAWSKA, I. (2016). Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, pp. 181–189. ISSN:2083-8611.

SZTOKFISZ, B. (2017). „Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 6(966), pp. 98–103. ISSN: 1898-6447.

TOROŃ, M. and K. WIESE (2017). Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne?, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 5(6), pp. 8–27. ISSN: 2299-5749.

ZYSK, W. (2016). Wolny handel a ekonomia współdzielenia. W kierunku nowego systemu gospodarowania. Ekonomia XXI wieku, 3(11), pp. 37–47. ISSN:2353-8929.

LAW BUSINESS QUALITY (2018) [online]. [cit. 2020-04-14]. Available at: http://magazynlbq.pl/odswiez-swoja-szafe-w-mysl-idei-sharing-economy

OXFORD DICTIONARY OF ENGLISH (2015). Oxford: Oxford University Press. [online]. [cit. 2020-04-14]. Available at: https://www.lexico.com/definition/sharing_economy

SAMCIK, M. (2019). [online]. [cit. 2020-04-12]. Available at: https://subiektywnieofinansach.pl/za-kilka-dni-wchodzi-w-zycie-uber-lex-piec-rzeczy-ktore-dla-pasazerow-nie-beda-juz-takie-same

SCHOR, J. B. (2011). A Plenitude Economy. [online]. [cit. 2020-04-14]. Available at: https://newdream.org/blog/2011-05-plenitude

WALSH, B. (2011).Today's Smart Choice: Don't Own. Share, Time March 17. [online]. [cit. 2020-04-12]. Available at:, http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html

AIRBNB [online]. [cit. 2020-04-10]. Available at: https://www.airbnb.pl

CIVITAS (2016). [online]. [cit. 2020-04-15]. Available athttps://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf

EUROPEAN COMMISSION (2017). Exploratory Study of Consumer Issues in Online Peer-to-Peer Platform Markets. Final Report, May 2017. [online]. [cit. 2020-04-10]. Available at: ec.europa.eu.

EUROPEAN COMMISSION (2020). [online]. [cit. 2020-04-10]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/CN-20200305-1

EUROPEAN COMMISSION (2020). [online]. [cit. 2020-04-10]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/CN-20200305-1 [cit. 2020-04-10].

PwC, (2013). The Sharing Economy – Sizing the Revenue Opportunity. [online]. [cit. 2020-04-12]. Available at: http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html

PwC (2016). [online]. [cit. 2020-04-12]. Available at: https://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-02-23-ekonomia-wspoldzielenia-to-poczatekery-prosumentow.html

UBER. [online]. [cit. 2020-04-10]. Available at: https://www.uber.com/pl/

Downloads

Published

2021-08-08

How to Cite

Żegleń, P., & Nizioł, A. (2021). Sharing economy phenomenon in tourism sector on the example of Uber and Airbnb platforms. Socio-Economic and Humanities Studies, 13(1), 117–139. https://doi.org/10.61357/sehs.v13i1.39