Appointment powers of the president to the constitutional authorities of economic power

Authors

  • doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. AMBIS University, Katedra bezpečnosti a práva

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v12i2.43

Keywords:

President of the Republic, Bank board, Czech National Bank, Supreme Audit Office

Abstract

By their decisions, constitutional officers can influence the country’s economic policies to a greater or lesser extent. The degree of their influence is related to their appointment powers. In our case, the text deals with the powers of the President of the Republic to appoint the management of major economic institutions – the Czech National Bank and the Supreme Audit Office. These powers were the subject of a legal and political dispute between President Václav Havel and the members of the government and the Chamber of Deputies. The outcome of the dispute significantly strengthened the position of the President of the Republic with regards to economic policy.

References

KOUDELKA, Z. (2018). Prezident republiky. Nakladatelství Leges s.r.o., 2. vydání, Praha, ISBN 978-80-7502-126-7.

KOUTECKÝ, P. a M. JANEK (2008). Občan Havel 3, Krize. Dokumentární film. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10734239951-obcan-havel/213382559040003-krize/.

KREJČÍ, J. (1931): Zásada právnosti státních funkcí a zákonnosti správy. Vydavatelství časopisu Moderní stát Praha.

ŠIMÍČEK, V. (2008): Neodpovědnost prezidenta a soudní přezkoumatelnost některých jeho aktů. Postavení prezidenta v ústavním systému ČR. Masarykova univerzita,

Mezinárodní politologický ústav Brno 2008, ISBN 978-80-210-4520-0.

Published

2020-12-30

How to Cite

Koudelka, Z. (2020). Appointment powers of the president to the constitutional authorities of economic power. Socio-Economic and Humanities Studies, 12(2), 53–60. https://doi.org/10.61357/sehs.v12i2.43