Payments for State Insured Persons in the Czech Healthcare System - New Challenges and Future Perspectives

Authors

  • Eva Gajdošová, Ing. University of Economics, Prague, Faculty of Finance and Accounting, Department of Public Finance, W. Churchill Sq. 4, 130 67, Prague 3, Czech Republic
  • Alena Maaytová, doc. Ing., Ph.D. University of Economics, Prague, Faculty of Finance and Accounting, Department of Public Finance, W. Churchill Sq. 4, 130 67, Prague 3, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v8i2.64

Keywords:

ageing, healthcare, public expenditures, sustainability, health insurance

Abstract

The paper highlights the importance of payments for state insured persons in the Czech Republic financial and healthcare system, and subsequently, structural components are described. This is a very current issue, as payment is defined only until the year 2020 and the situation after that date remains unclear. The article deals with four possible approaches to the determination of the payments, i.e. how the assessment base for these payments might change in the year 2021. Based on these scenarios and demographical projections, development of this payment is calculated until the year 2030. It can be concluded that the development of the payment will on the one hand depend on the available resources of the state budget and on the other hand on the needs of the healthcare system.

References

Act No. 48/1997 Coll., On Public Health Insurance and on Amendments to Certain Related Acts, as amended

Act No. 297/2017 Coll., Amending Act No. 592/1992 Coll., on Public Health Insurance Premiums, as amended.

Act No. 592/1992 Coll., on Public Health Insurance Premiums, as amended.

CZSO - Czech Statistical Office (2015). Přehled metod, postupů, zdrojů použitých při sestavení deficitu a dluhu a založených na sestavení sektoru vládních institucí podle ESA 2010. Praha: Český statistický úřad. [online] Available at: https://apl. czso.cz/nufile/Prehled_metod_a_zdroju_2015.pdf [Accessed 18 Jan 2018].

CZSO - Czech Statistical Office (2018a). Demografická příručka – 2016. [. Praha: Český statistický úřad. [online] Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2016 [Accessed 26 Apr 2018].

CZSO - Czech Statistical Office (2018b). Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100. Prahae: Český statistický úřad. [online] Available at: https://www.czso. cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4 [Accessed 25 Apr 2018].

Decree No. 644/2004 Coll., on Rules for the Management of the Special Public Health Insurance Account, the Average Costs and the Rules of Procedure of the Supervisory Body.

DRBAL, C. (2005). Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: Galén.

GAJDOŠOVÁ, E. (2017). Impact of Demographic Trends on Sustainability of Healthcare Financing in the Czech Republic. In: Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, pp. 268–273.

Government of the Czech Republic (2017). Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018. Praha: Ministerstvo financí. [online] Available at: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=2&CT1=0 [Accessed 14 Dec 2017].

Government Regulation No. 140/2017 Coll., on Determination of the Assessment Base of the Persons for whom the Healthcare Insurance premiums are Payable by the State.

CHERNEW, M., NEWHOUSE, J. (2011). Health Care Spending Growth. In: Pauly, M., McGuire T., Barros, P. (Eds.): Handbook of Health Economics: Volume 2. Amsterdam: Elsevier, pp. 1–43.

HEADY, Ch. (2015). The effects of ageing on the financing of social health provision. In: Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health and Finance Perspectives. [online]. Paris: OECD Publishing. Available at: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/fiscal-sustainability-of-health-systems_ 9789264233386-en [Accessed 16 Feb 2018].

JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. (2009). Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál. MAAYTOVÁ, A. (2012). Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. Praha: Wolters Kluwer.

MARTÍN, J., M., GONZÁLES, M., CANO GARCÍA, M. (2011). Review of the Literature on the Determinants of Healthcare Expenditure. Applied Economics, 43(1): 19–46. DOI: 10.1080/00036841003689754. 16 MERTL, J. (2011). Financování zdravotnictví ve stínu ekonomické krize. In: Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. Praha: Wolters Kluwer, pp. 116–136.

MERTL, J. (2014). The issues of longevity and health care systems. In: Proceeding of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha: Wolters Kluwer, pp. 179–187.

MoF - Ministerstvo financí ČR (2005–2017). Počet státních pojištěnců v období 2005–2017. Praha: Ministerstvo financí ČR. Unpublished (available on request).

MoF - Ministerstvo financí ČR (2017a). Platba státu v období 2005–2017. [online] Available at: http://data.mfcr.cz/cs/dataset/platba-statu-za-statni-pojistence [Accessed 12 Mar 2018].

MoF - Ministerstvo financí ČR (2017b). Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020. Prahague: Ministerstvo financí ČR. [online] Available at: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/rozpoctova-strategie/2017/rozpoctova-strategie-sektoru-verejnych-i-28387 [Accessed 14 Feb 2018].

MoF - Ministerstvo financí ČR (2018a). Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2017. [online] Available at: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu/2017/mesicni-pokladni-plneni-2017-27527 [Accessed 14 Jan 2018].

MoF - Ministerstvo financí ČR (2018b). Monitor státní pokladny. [online] Available at: https://monitor.statnipokladna.cz/2017/ [Accessed 10 Jan 2018].

MoH - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2005-2016). Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven [online] Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Available at: http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw [Accessed 26 Feb 2018].

MoH - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2017). Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2017. [online] Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Available at: http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw [Accessed 22 Feb 2018].

MoH - Ministerstvo zdravotnictví ČR (2014). Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. [online] Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR. Available at: https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html [Accessed 12 Feb 2018].

OLSEN, J. (2017). Principles in Health Economics and Policy. Oxford: Oxford University Press.

OXLEY, H., MORGAN, D. (2009). Patterns of Health Care Spending Growth. Achieving Better Value for Money in Health Care. Paris: OECD Publishing. pp. 19–53. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264074231-en.

Downloads

Published

2018-12-16

How to Cite

Gajdošová, E., & Maaytová, A. (2018). Payments for State Insured Persons in the Czech Healthcare System - New Challenges and Future Perspectives. Socio-Economic and Humanities Studies, 8(2), 25–43. https://doi.org/10.61357/sehs.v8i2.64