Equilibrium and limit states in security, technology and social science part II.

Authors

  • Prof. Ing. Roman Rak, PhD. Vysoká škola finanční a správní, Katedra Kriminalistiky a forenzních disciplín, T.G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary
  • PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s, Katedra řízení lidských zdrojů,Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v10i2.51

Keywords:

risk analysis, stability, instability, limit states, human psyche

Abstract

For the purposes of risk analysis and ensuring safety, important terms are equilibrium, equilibrium position, equilibrium of forces and stability (instability, lability), which we mentioned especially in the first part of the paper. In the second part of the paper we will deal with stability (ecosystem, social, economic…), instability as a security risk and especially limit states according to the entity, their properties, as well as limit states in the psychosocial area.

References

BRUNOVA, M., & RAK, R. (2019). Forensics characteristics of vehicle theft. In Porada V. et all: Criminalistics. Forensics science and cyber aspects. Plzen: Aleš Čenek, pp. 1015-1023. ISBN 978-80-7380-741-2.

EICHLER, J. (2009). Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 328 s., ISBN 978-80-7367-540-0.

Ekonomická nerovnováha a stabilita, [online]. [cit. 2019-06-08]. Dostupné z: https://referaty.aktuality.sk/ekonomicka-nerovnovaha-a-stabilita/referat-5142.

FELCAN, M. (2016). Problematika verejného poriadku ako jedna z najvýznamnejších oblastí výkonu verejnej správy. In: Aktuálne problémy vo verejnej správe EÚ. Kristína Králiková, Mária Sabayová a kol. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, s. 41-60, ISBN 978-80-8054-712-7.

KELLER, Jan. Komentáře, publicistika. In: Právo, průběžně. 2019. ISSN 1211-2119.

KOLITSCHOVA, P., KERBIC, J., RAK, R. (2018). Forensic and technical aspects of vehicle identification labels. 11th International Scientific and Technical Conference on Automative Safety, Casta Papernicka, Slovakia, Apr 18-20, 2018, Web of Science Access Number: 000435296000046, 2018-07-09, 345 E 47th ST, New York, USA, IDS Number: BK3OJ, ISBN 978-1-5386-4578-9.

KOPENCOVÁ, D. (2015). Kriminalita mládeže – vybrané případy z praxe. In: III. kriminologické dny, Stanislava Hoferková, Tereza Raszková (eds.), vědecká konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, s. 33-46. ISBN 978-80-7435-572-1.

PAVLICA, K. et al (2015). Vyvážený leadership. Dynamická rovnováha manažerských dovedností. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-289-5.

PAVLICA, Karel (2008). Praktická psychologie. Mladá Boleslav: ŠAVŠ.

RAK, R., & KOLITSCHOVÁ, P. (2019), Bezpečnost a bezpečí – základní pojmy a jejich vnímání. In: Sborník z 14. Mezinárodního sympózia Security Bratislava ze dne 14. 3. 2019, Bratislava, 2019, 212 s., ISBN 978-80-8054-795-0, s. 28-40.

RAK, R., KOPENCOVÁ, D., FELCAN, M. (2019), Objekty a systémy – základní analytické prvky bezpečnosti. In: Sborník z 14. Mezinárodního sympózia Security Bratislava ze dne 14. 3. 2019, Bratislava, 2019, 212 s., ISBN 978-80-8054-795-0, s. 41-55.

ROUBAL, O. (2017). Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World. Communication Today, FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, year. 8, No. 1, pp. 40-52. ISSN 1338-130X.

ROUBAL, O. (2019). The duality of hedonism in the ambivalent world of polarities. In: European Journal of Science and Theology. Iasi: Technical University of Iasi, 2019, Year 15, No. 1, pp. 203-213. ISSN 1841-0464.

Sociologická encyklopedie, termín Stabilita ekologická, [online]. [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: https : https://encyklopedie.soc.cas.cz/. Sociologická encyklopedie je otevřenou informační bází pro všechny zájemce o sociologii a sociologické poznání, garantovanou Sociologickým ústavem AV ČR. Vznikla v rámci programu Strategie AV21 Akademie věd ČR.

ŠIMÁK, L. (2015). Krizový manažment vo verejnej správe. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostního inženierstva, 259 s., ISBN 978-80-554-1165-1.

VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. (2002). Krizová intervence. Praha: Portál, 543 s. ISBN 80-7178-696-98.

Published

2019-12-15

How to Cite

Rak, R., & Matoušková, I. (2019). Equilibrium and limit states in security, technology and social science part II. Socio-Economic and Humanities Studies, 10(2), 57–71. https://doi.org/10.61357/sehs.v10i2.51