SANCTIONING OF JUVENILE OFFENDERS – 20 YEARS OF EFFECTIVENESS OF JJA

Authors

  • JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. Department of Criminal Law, Palacký University Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v18i2.17

Keywords:

Juvenile Justice Act, juvenile offender, measure, offense, sanctioning, juvenile court

Abstract

Act No. 218/2003 Coll., on the liability of young people for unlawful acts and on the youth justice system and on amendments to certain acts, entered its twentieth year of existence on 1 January 2023. As it appears so far, the fundamental problem in the issue of sanctioning juveniles does not lie in the shortcomings of the legislation as such, but in its use by the Czech application practice. The aim of this paper is to follow up on the monograph by Ščerba and Coufalová from 2016 and to determine whether the decisions of Czech youth courts on the issue of sanctioning juvenile offenders have seen any significant shift since 2015 in the sense of leaning towards the application of the provisions of Section 3(2) of the JJA, which provides that punitive measures may only be applied if special management methods and measures, in particular those restoring broken social relations and contributing to the prevention of unlawful acts, would not seem to achieve the purpose of this Act.

References

HRUŠÁKOVÁ, M. a ŽATECKÁ, E. (2015). Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-848-2.

HULMÁKOVÁ, J. (2013). Trestání delikventní mládeže. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-450-6.

KOVÁŘOVÁ, Daniela (2006). Ochranná opatření pro mladistvé. Právo a rodina, 8(8), s. 1-4. ISSN 1212-866X.

KOVÁŘOVÁ, D. (2006). Trestní opatření ukládaná mladistvým. Právo a rodina, 8(6), s. 1-5. ISSN 1212-866X.

KOVÁŘOVÁ, D. (2006). Výchovná opatření pro mladistvé. Právo a rodina, 8(9), s. 1-4. ISSN 1212-866X.

KRATOCHVÍL, V. (2017). Přeměna ochranné výchovy na ústavní výchovu. Státní zastupitelství, 15(1), s. 47-49. ISSN 1214-3758.

PŘEHLEDY STATISTICKÝCH LISTŮ, portál Statistika a výkaznictví (2021). Přehled statistický listů. [online]. [cit. 2023-09-11]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html

SCHEINOST, M. a kol. (2021). Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. [online]. [cit. 2023-07-11]. ISBN 978-80-7338-196-7. Dostupné z:http://www.ok.cz/iksp/docs/470_Analyza_trendu_kriminality_v_Ceske_republice_v_roce_2020.pdf

SCHEINOST, M. a kol. (2015). Trestní sankce – jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. ISBN 978-80-7338-148-6.

SOTOLÁŘ, A. a H. VÁLKOVÁ (2013). Trestní právo mládeže po deseti letech: úspěchy, překážky a výzvy. Státní zastupitelství, 11(3), s. 7-16. ISSN 1214-3758.

SOTOLÁŘ, A. (2006). K probačním programům v systému soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 5(12), s. 373-378. ISSN 1213-5313.

SOTOLÁŘ, A. (2004). K probačnímu dohledu nad mladistvými a dětmi mladšími patnácti let. Trestněprávní revue, 3(12), s. 356-357. ISSN 1213-5313.

ŠÁMAL, P. a kol. (2004). Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-829-0.

ŠČERBA, F. a B. COUFALOVÁ (2016). Efektivita sankcionování mladistvých. Praha: Leges. ISBN 978-80-7502-131-1.

ŠČERBA, F. (2015). K německé právní úpravě sankcionování mladistvých. Trestní právo, 19(1), s. 12-19. ISSN 2788-3787.

ŠČERBA, F. (2005). Sankcionování mladistvých. Kriminalistika, 38(2), s. 133-143. ISSN 1210-9150.

VYUŽITÁ LEGISLATIVA

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

Published

2023-12-31

How to Cite

Coufalová, B. (2023). SANCTIONING OF JUVENILE OFFENDERS – 20 YEARS OF EFFECTIVENESS OF JJA. Socio-Economic and Humanities Studies, 18(2), 69–96. https://doi.org/10.61357/sehs.v18i2.17